wczytywanie


Data przyjazdu

Data wyjazdu

osób

Regulamin

Dane rejestrowe:
Właścicielem sklepu internetowego ZAGÓRZANKA PENSJONAT działającego pod adresem www.zagorzanka.pl jest: ZAGÓRZANKA PENSJONAT Rehabilitacyjno-Rekreacyjny S. I S. Dziadkowiec- spółka jawna, ul. Zarabie 27, 24-730 Mszana Dolna, NIP: 737 202 43 54

Dane kontaktowe z Pensjonatem:
Konsument może skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie/ mailowo/ osobiście korzystając z podanych niżej numerów/ skrzynki pocztowej/ adresu:
1. Numer telefonu: 18 33 11 696, 691 976 963
2. Adres e-mail: biuro@zagorzanka.pl
3. Adres: ul. Zarabie 27B, 34-730 Mszana Dolna

Waluta sprzedawanych produktów
Ceny podane w Sklepie są podane w PLN i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Zapisy dot. anulowania rezerwacji
Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 7 dni przed przyjazdem, W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie całość kwoty jest bezzwrotna.

Przetwarzanie danych kartowych
Właściciel obiektu przetrzymuje dane karty kredytowej do momentu wymeldowania się gościa z obiektu, ewentualnie do początkowej daty jego rezerwacji w przypadku, gdy gość nie stawił się w obiekcie, a tym samym nie zrezygnował z pobytu w wyznaczonym 7 dniowym wyprzedzeniem. Dane karty kredytowej wykorzystane mogą być w celu obciążenia klienta po wymeldowaniu z pokoju oraz w celu pokrycia kosztów ewentualnych szkód powstałych w obiekcie.

Odstąpienie od umowy
1. Konsument może w terminie 7 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu
3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia Odstąpienia od Umowy na jeden z podanych adresów kontaktowych w poniższym regulaminie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy
5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

Reklamacje

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji do 3o dni od daty zakończenia pobytu. W jej ramach może wnosić o zwrot kosztów lub ich obniżenie. Reklamację można złożyć (mailowo/ pisemnie):

Dane do złożenia reklamacji:
ZAGÓRZANKA**** Pensjonat
Ul. Zarabie 27B
34-730 Mszana Dolna
biuro@zagorzanka.pl
Tel. 18 33 11 696

W przypadku braku informacji o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni uznaje się ją za przyjętą w całości.

do_gory